PhDr. Katarína Šubová, psychológ

psychologické poradenstvo pre deti a dospelých
Nové Zámky

Psychologička Katarína Šubová

V roku 1984 som ukončila štúdium na UK v Bratislave v odbore psychológia. Mám 25-ročnú prax v Pedagogicko-psychologickej poradni. Od roku 2009 vykonávam súkromnú prax v špecializácii poradenská psychológia. V roku 2017 som ukončila akreditovaný psychoterapeutický výcvik v transformačnej systemickej terapii podľa Virginie Satirovej, realizovaný v spolupráci so Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii.

Psychologické služby

Psychologická diagnostika a psychologické poradenstvo týkajúce sa


Máte otázky alebo záujem o moje služby?

Kontaktujte ma

Moju prácu zakladám na viere v človeka v jeho schopnosť žiť v prospech svojho zdravia a rastu. Za istých okolností sa môže stať, že človek stratí spojenie s touto schopnosťou. Mám nádej pre vás, že každý dokáže toto spojenie obnoviť. S úctou k tejto ľudskej schopnosti ponúkam Vám dôverné a citlivé sprevádzanie na Vašej ceste sebanájdenia a zlepšenia psychickej pohody a telesného zdravia.

Poskytujem psychologickú konzultáciu aj v maďarskom jazyku. Termín stretnutia je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky. Cenu za poskytnuté služby si hradí klient.

Cenník výkonov (uhrádza žiadateľ na vlastné náklady)

PhDr. Katarína Šubová

poradenský psychológ

ksubova799@gmail.com
+421 905 215 448

Nájdete ma na:
M. Flengera 4
940 61 Nové Zámky

© 2012 subova.sk | code & design by Martin Šuba